Kompletní program bude zveřejněn v druhé polovině srpna... 
Letošní ročník bude reflektovat všechna současná témata a nestabilní nastavení trhu. 
V programu se ve větší míře zaměříme na možnosti úspor i potřeby rychlejších reakcí ve výrobě. 

Co také uslyšíte v programu?

Posílení konkurenceschopnosti pomocí moderního farmaceutického systému kvality
Aktuální dění ve světě zapříčinilo pokles integrity a narušení stability distribučních řetězců nejen ve farmaceutickém průmyslu. Aktuálně díky výpadkům začíná být pro Evropu asijský prostor neatraktivní a společnosti se začínají rozhlížet po alternativních místech výroby, aby alespoň z části aktuální neintegritu dostaly pod kontrolu. Z druhé strany na držitele registračních rozhodnutí tlačí státní autority, které jsou rovněž nespokojeny s nedodávkami nejen esenciálních léčivých přípravků. Zrak se upíná především na pro-zákaznicky orientované „CMS“ výrobní jednotky a z finančního hlediska je zřejmé, že profit mohou získat společnosti umístěné především ve střední a částečně i východní Evropě. Rychlost, spolehlivost a kvalita jsou stěžejními faktory, které budou hrát při vyhodnocení nového dodavatele klíčovou roli.
Posílit svou konkurenceschopnost lze několika způsoby. V rámci naší přednášky se budeme zabývat farmaceutickým systémem kvality, který představuje nepostradatelnou a vždy inspektovanou část firemního systému a její kultury. Pouze společnosti s funkčním a moderním farmaceutických systémem budou schopny upevnit svou pozici na trhu. Na konkrétních příkladech představíme moderní elektronický farmaceutický systém, jehož funkčnost je reprezentována efektivním „on-line“ řízením.
MoCare Technologies s.r.o.

Integrita dat
- Požadavky a nejčastější chyby při zabezpečení
- Praktické poznatky z inspekcí regulačních autorit
- Zabezpečení integrity dat v průmyslových systémech
G. M. PROJECT

Čistící postupy ve farmaceutickém průmyslu
MUDITIS 

Digitalizace průmyslové výroby ve farmacii
SIEMENS

Moderní technologie pro výrobu, logistiku i laboratoře
Partneři konference

Farmacie 4.0 - kam se posunul Průmysl 4.0 v segmentu výroby léčiv?
DISKUZE

Copyright © 2022 TRADEMEDIA INTERNATIONAL. I {n3tcookieconsent settings}Nastavení cookies{/n3tcookieconsent} I Všechna práva vyhrazena.

logo footer 

Back to Top